Kennismakingsspelletjes 

Leerlingen maken aan de hand van spelletjes kennis met verschillende thema's gekoppeld aan DACH.


Voorbereiding

1. Kies thema's over Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

     Mijn thema's: bekende personen, typische gerechten, automerken en topografie.  

2. Maak een werkblad per thema.                                                                                                Beschrijf op het werkblad het doel van het thema en wat de leerling moet doen. 

3. Maak per werkblad het materiaal wat de leerling voor de opdracht nodig heeft. 

      Print en knip het materiaal uit. 

4. Maak van te voren groepjes van 5. 

 

*Het thema typische gerechten, maakt de leerling a.d.h.v. een QR-Code via LessonUp. Je kan er voor kiezen om het op papier te laten maken. 


Tijd?

De leerlingen zijn 50 minuten bezig. Per thema ongeveer 10 minuten incl. bespreken.


Downloads

Werkblad Kennismakingsspel
PDF – 453,0 KB 113 downloads

Materiaal Kennismakingsspel
Word – 3,9 MB 95 downloads

Doelgroep?

Onderbouw voortgezet onderwijs (MAVO/HAVO/VWO). 


Hoe werkt het?

Leerlingen krijgen van de docent een werkblad met een thema gekoppeld aan DACH en een envelop met daarin het materiaal om de opdracht uit te kunnen voeren.

De leerlingen lezen de opdracht op het werkblad en gaan aan de slag. Als de leerlingen klaar zijn geven zij dit aan. Hierna kijken ze de opdracht met de docent na. De docent geeft tips, zodat de leerlingen alsnog tot een goed antwoord kunnen komen. 


Doel?

  • Leerlingen leren op een speelse manier informatie over Kennis van Land en Volk van DACH.
  • Leerlingen leren elkaar kennen, doordat zij in een groep door de docent geplaatst worden.
  • Leerlingen leren samenwerkend leren.