Topografie

De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met een aantal opdrachten gekoppeld aan topografie van Duitsland waardoor ze met hun groepje een samenvatting voor de topografie toets van Duitsland maken. 


Voorbereiding

1. Maak van te voren groepjes van 3.

2. Maak in Padlet categorieën. Leg onder de categorie kort de opdracht uit. 

 • Bundesländer, Hauptstädte, Nachbarländer, Flüsse

3. Leg elke categorie aan de leerlingen uit. Verdeel de groepjes onder de 4 categorieën.

4. Deel de code van de Padlet met de leerlingen via huiswerk/mail. 

5. Laat leerlingen weten welke hulpmiddelen ze nodig hebben: laptop, boek, bosatlas, gekleurde pennen.

6. Download blanco kaart van de topografie van Duitsland op A3 uit.

7. Download de werkbladen voor elk groepje. Hier staan de opdrachten op. 


Tijd?

Voorbeelden

1 lesuur


Doelgroep?

Onderbouw klas 2 & 3 Voortgezet Onderwijs


Hoe werkt het?

1. De docent zet het lokaal in groepjes van 3 klaar.

2. De leerlingen zien op de deur op een blaadje in welke groep zij zitten. 

3. De docent zet op het bord de opdracht van Padlet en legt de opdracht aan de leerlingen uit. 

 • De leerlingen zoeken de Bundesländer, Hauptstädte en Flüsse in Duitsland en de Nachbarländer van Duitsland op.  

4. De docent geeft elk groepje een categorie.

5. De leerlingen pakken per groepje 1 laptop, boek of botatlas en gaan opzoek naar de antwoorden. Hun antwoorden zetten ze onder hun categorie op de website van Padlet.

6. De docent bespreekt kort met de leerlingen de antwoorden.

7. De docent geeft alle groepjes een blanco kaart van de topografie van Duitsland op A3. 

8. De docent geeft alle groepjes de verschillende werkbladen. Elk groepje krijgt 4 werkbladen. 

 •     Werkblad 1: Bundesländer
 •     Werkblad 2: Hauptstädte
 •     Werkblad 3: Nachbarländer
 •     Werkblad 4: Flüsse 
  • De leerlingen schrijven op de juiste plaats van de blanco topografie kaart de Bundesländer, Hauptstädte, Nachbarländer en de Flüsse. Op het werkblad staan de woorden waar de leerlingen moeten uitkiezen om in te vullen.

9. De docent vult samen met de leerlingen de blanco kaart op het bord in.

10. De leerlingen hebben gezamenlijk aan de hand van een active werkvorm een samenvatting van de topografie van Duitsland gemaakt.

Voorbeelden


Downloads

Blanco Kaart Duitsland
Afbeelding – 42,7 KB 62 downloads

Werkbladen Topografie
PDF – 55,5 KB 58 downloads

Antwoorden Topografie Duitsland
PDF – 3,2 MB 60 downloads

Doelen?

 • De leerlingen kunnen de Bundesländer, Hauptstädte, Flüsse en Nachbarländer op een blanco topografie kaart van Duitsland aanwijzen/invullen.
 • De leerlingen leren over Landeskunde: topografie van Duitsland. 
 • De leerlingen leren in groepjes zonder hulp van de docent een samenvatting voor een toets te maken.