Nieuwsuitzending

De leerlingen oefenen aan de hand van een nieuwsuitzending interactief met luistervaardigheid. 


Hoe werkt het?

Nieuwsuitzending bekijken

De docent zet een link van logo. de op magister, zodat leerlingen gemakkelijk naar de website kunnen. Je moet van te voren de aflevering bekeken hebben. 

 • De leerlingen beluisteren voor henzelf de nieuwsuitzending. Tijdens de nieuwsuitzending noteren ze de volgende zaken:
  • Thema's die aanbod komen.
  • Per thema schrijven ze in kernwoorden op waar het thema overgaat. 

Nieuwsuitzending bespreken

Na het beluisteren en noteren van de thema's en kernwoorden bespreken de leerlingen in tweetallen: 

 • Welke thema's aanbod zijn gekomen en en waar de thema's overgaan volgens hen.
 • De leerlingen vullen elkaar aan en schrijven dit op hun blad erbij. 

Samenvatting schrijven

 • De leerlingen krijgen van de docent een thema uit de nieuwsuitzending toegewezen.
 • De leerlingen schrijven een korte samenvatting van 80 woorden over het thema in het Duits. 
  • Leerlingen mogen gebruik maken van een woordenboek. 

Variatie

 • Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen het nabespreken van de nieuwsuitzending in het Duits te laten bespreken. Dit is afhankelijk van het niveau van de doelgroep waarin deze opdracht toegepast wordt.

Doelen

 • De leerlingen oefent met luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.
 • De leerling krijgt informatie over het Duitse nieuws en leert over kennis van land en samenleving.