Topografie

De leerlingen leren welke deelstaten, hoofdsteden per deelstaat, belangrijkste rivieren in Duitsland liggen en welke landen de buurlanden Duitsland heeft. Ook kunnen ze dit aangeven op de kaart. 


Voorbereiding

1. De leerlingen hebben in de vorige les: deelstaten, hoofdsteden per                             deelstaat, belangrijkste rivieren en buurlanden op een blanco kaart ingevuld.

     Controleer de blanco kaart met de leerlingen: A2 in Examenbundel vmbo-gt/mavo Duits

2. Download/Print: Materiaal Topografie (op A4) en Blanco Topokaart (op A3) uit. 

     Print de categorieën op een ander kleur papier uit. Duidelijk bij welke categorie de kaartjes horen: deelstaat,                 hoofdstad, rivier en buurland.

3. Knip de kaartjes van de deelstaten, hoofdsteden rivieren en buurlanden uit.        4. Maak groepjes van 4.


Hoe werkt het?

  1. Leg de opdrachten uit:                                                                                                    - De kaartjes van de deelstaten, hoofdsteden, rivieren en buurlanden moeten       op de juiste plek op de Blanco Topokaart gelegd worden. 
  2. De docent controleert op de kaartjes op de juiste plek gelegd zijn. 

Doelen?

  • De leerlingen kunnen op een blanco kaart de 16 deelstaten van Duitsland aangeven.
  • De leerlingen kunnen op een blanco kaart per deelstaat de juiste hoofdsteden aangeven.
  • De leerlingen kunnen op een blanco kaart de 9 buurlanden op de juiste plek rondom Duitsland aangeven.
  • De leerlingen kunnen de 5 belangrijkste rivieren op de juiste plaats aangeven. 

Voorbeeld


Downloads

Materiaal Topografie
PDF – 31,7 KB 76 downloads

Blanco Topokaart
Word – 1,4 MB 78 downloads