Classroomscreen is een educatieve onderwijstool. Deze tool kan je inzetten om je klassenmanagement te ondersteunen. 


Welke onderdelen heb je op classroomscreen?Background: je hebt verschillende achtergronden die je kunt instellen.

Poll: je verzint een stelling en met verschillende antwoordmogelijkheden (smileys, meerkeuzen, goed/fout).

Randomizer:  je maakt een leerlinglijst aan en de tool kiest een naam uit.

Qr-Code: via een code kun je naar een website/video verwijzen.

Sound Level: dit instrument meet het geluidsniveau in de klas. Het instrument geeft een seintje (geluid) wanneer het geluidsniveau te luid is. Je kan zelf het maximale geluidsniveau aangeven.

Imagine: afbeeldingen toevoegen.

Text: je kunt hier instructies, opdrachten etc. in schrijven.

Draw: leerlingen kunnen tekenen.

Work-symbols: aan de hand van de symbolen laat je aan de leerlingen zien hoe ze moeten werken (in stilte, fluisteren, tweetallen en groepjes).

Traffic light: stoplicht waarmee je ook aan kunt geven hoe de leerlingen moeten werken.

Timer: je kunt aangeven hoe lang de leerlingen aan de slag moeten.

Clock: digitale klok, zodat de leerlingen zien hoe laat het is.

More Widgets: je hebt meer instrumenten zoals dobbelsteen, stopwatch, kalender etc.


Voorbeeld