Regelmatige werkwoorden

De leerlingen leggen in eigen woorden een regel van de regelmatige werkwoorden uit. 


Hoe werkt het?

  • De leerlingen gaan aan de slag in groepjes.
  • De leerlingen krijgen een regel van de regelmatige werkwoorden toegewezen.
    • hoofdregel, s-klank, stam -d/-t, a-umlaut, e/i-wechsel en/of uitzonderingen.
  • Per groepje hebben de leerlingen 1 laptop nodig. 
  • De leerlingen gaan per groepje via een link of QR-Code naar Padlet.
  • Leerlingen werken de opdrachten (regel uitleggen in eigen woorden, voorbeeldzinnen, voorbeeldwerkwoorden) bij de regel op de Padlet uit. 

Padlet opdracht


Doelgroep?

Onderbouw klas 2-3 Voortgezet Onderwijs.


Tijd?

1 lesuur.


Doelen?

  • De leerlingen leren in hun eigen woorden de regels te verwoorden.
  • Voor de leerlingen is deze opdracht een controle om te zien welke regels ze al kennen en welke regels ze nog beter moeten leren.