Tekstanalyse via Padlet

Leerlingen analyseren aan de hand van aangeleerde leerstrategieën puntsgewijs in groepjes 2 leesteksten van de Examenbundel Duits. 


Voorbereiding

1. Maak een Padlet aan. Zie voorbeeld hierboven. In de Padlet geeft je het volgende aan:

 • Doel van de les
 • Instructie 
 • Benodigdheden
 • Opdracht 
 • Voorbeeld (leerlingen zien hoe zij de opdracht moeten uitvoeren)
 • Teksten uit de Examenbundel, die de leerlingen moeten analyseren.                       Hieronder schrijven de leerlingen hun antwoorden!

2. Verdeel de klas van te voren in groepjes.

3. Stel de klas van te voren in groepjes op. Zet de groepjes op het bord. 

4. Download het werkblad. Leg per groepje een werkblad neer.                                          Op het werkblad staat het groepsnummer. Hierop vinden de leerlingen de QR-        Code die ze moeten scannen om naar de Padlet te gaan, de opdracht en welke      tekst + vragen ze moeten lezen en maken. 

5. Leg per groepje 1/2 woordenboeken D-NL neer.

Downloads

Tekstanalyse Examenbundel Padlet
PDF – 133,4 KB 88 downloads


Tijd?

1 lesuur.


Doelgroep?

Klas 3 of 4 -  MAVO/HAVO/VWO (Bovenbouw) Voortgezet Onderwijs


Hoe werkt het?

 1. De leerlingen komen het lokaal binnen en zien op het bord in welk groepje ze zitten.
 2. De docent zet de Padlet op het bord en neemt: lesdoel. instructie en benodigdheden met de leerlingen door.
 3. De docent deelt het werkblad uit. 
 4. De leerlingen nemen het werkblad door.
 5. De leerlingen pakken per groepje 1 laptop en scannen de code op het werkblad. 
 6. De docent controleert of alle leerlingen in de Padlet kunnen en bespreekt daarna de opdracht aan de hand van het voorbeeld in de Padlet. De docent kan evt. laten zien hoe de leerlingen het moeten invullen.
 7. De leerlingen analyseren puntsgewijs per groepje de 2 teksten die op hun werkblad vermeld staat: titel vertalen, afbeelding omschrijven, alinea in 1 zin omschrijven en bijbehorende antwoorden maken. 
 8. De leerlingen vullen hun antwoorden op de Padlet in onder de juiste tekst.
 9. De docent geeft feedback op de antwoorden van de leerlingen, zodat de leerlingen zich kunnen verbeteren.

VoorbeeldDoelen?

 • De leerlingen leren leesteksten te analyseren aan de hand van aangeleerde leerstrategieën.
 • De leerlingen leren hoe andere een leestekst analyseren.