Workshop Nationaal Congres Duits

Gepubliceerd op 4 maart 2024 om 10:05

Nationaal Congres Duits

Vanuit Malmberg mocht ik op vrijdag 1 maart een workshop op het Nationaal Congres Duits geven. Mijn workshop ging over ''Motivatie en relevantie van je Duitse les''. 


Theorie

Tijdens mijn workshop sprak ik over hoe je vanuit de theorie, denk aan zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan en CAR-Model van Luc Stevens, leerlingen kunt motiveren. Vanuit de basisbehoeftes relatie, autonomie en competentie kun je ervoor zorgen dat de intrinsieke motivatie van de leerlingen geprikkeld wordt. 


Praktische voorbeelden

Daarnaast heb ik verteld hoe ik mijn leerlingen in de basisbehoeftes probeer te voorzien. Om voor de collega's concreet te maken hoe ik dit doe, waardoor de leerlingen gemotiveerder raken voor mijn vak, heb ik praktische voorbeelden gegeven. 

Zo maak ik bijvoorbeeld graag gebruik van online tools om mijn lessen te ondersteunen en voor afwisseling in de les te zorgen.  Verder vind ik het onwijs leuk om activerende werkvormen te ontwerpen. Hiermee laat je leerlingen op een andere manier de leerstof ontdekken of toepassen. Niet elke leerling heeft dezelfde didactische leerstijl, hierdoor is het goed om weleens voor afwisseling van werkvormen te zorgen. 


Aan de slag

Tijdens mijn workshop heb ik de collega's in groepjes gezet zodat ik gemakkelijk activerende werkvormen toe kon passen, zodat ze zouden ervaren hoe je dit in kunt zetten. Daarnaast heb ik ook gebruik gemaakt van online tools. Hiermee hoopte ik dat ze direct konden zien hoe je dit inzet en wat zij als prettig ervaren om wellicht zelf te gaan gebruiken.

Mijn doel was om de collega's toepasbare handvatten of ideeën te geven om de volgende dag/week in hun les te implementeren. Hierdoor heb ik allerlei werkvormen van mijzelf meegenomen om aan de collega's te laten zien.

Mijn workshop ben ik afgesloten met een praktische opdracht: de collega's krijgen van mij een van mijn werkvormen. Zij moesten mijn werkvorm bekijken en via padlet aangeven welke verandering ze zouden aanbrengen om dit in hun eigen les toe te passen. 


Feedback

Dit was voor mij de eerste keer dat ik een workshop gegeven heb op een congres, hierdoor was ik erg benieuwd naar de feedback die de collega's voor mij zouden hebben. De collega's hebben van mij een whiteboard gekregen om daar hun op te schrijven welke tips en tops ze voor mij hebben en wat ze eventueel mee nemen uit mijn workshop. Ik heb ontzettend lieve reacties gekregen!


Ideeënboekje

Omdat ik tijdens mijn workshop veel online tools, activerende werkvormen en motivatietips besproken heb die ik zelf gebruik of ontworpen heb, heb ik voor de collega's alles in een boekje gebundeld. In dit boekje vinden ze alle online tools die ik in mijn les toepas, activerende werkvormen die ik zelf ontworpen heb en motivatietips die ik ook gebruik om mijn leerlingen te motiveren en enthousiasmeren voor het vak Duits. 

Motivatieboekje Canisia Van Nieuwburg
PDF – 1,3 MB 177 downloads